شهید شیخ احمد یاسین

آیا یاسین تنها یک نام است یاریشه ای محکم در اعماق تاریخ فلسطین و درختی مبارک که تنه آن در زمین ثابت و استواراست و شاخه هایش در آسمان پراکنده. ایشان نمونه ای بی نظیر هستند که تاریخ را بهدستان خود ساخته اند.  یاسین آن شمعفروزان و آن شعله رخشان، از سلاله پیامبران الهی است. ایشان حلقه ای از سلسله حلقههای زنجیر بلند و محکم اسلام و زمین لرزه بلکه آتش فشانی هستند که ارکان وجوداشغالگران صهیونیست را به لرزه و خوف درآورده اند. یاسین برای تحقق اهداف موردنظرشان خون و اشک و مال خود را فدا کردند. ایشان ثابت کردند که کف دست می تواند بردرفش پیروز گردد و صبر جمیل و جهاد طویل قادر است از پس نیروهای باطل و سرکش،سربلند و پیروز برآید.  ایشان آن مقتداییهستند که جایگاه و منزلت واقعی را به ملت نشان دادند. محال است که این نور فروزانجاوید از حافظه بشر محو شود. پیوسته یاد و خاطره شهدا یاد ایشان را زنده نگه داشتهو نام ایشان را بالا می برد.  شهادت بالاترینآرزوی شیخ بود. ذکر و دعا از زبان ایشان لحظه ای قطع نمی شد. ایشان روزی از یکی ازساکنان اردوگاه الشاطی شنیدند که در خواب شهید محمود خواجا را دید که به وی گفت بهشیخ احمد سلام و تحیت فراوان برسان و به ایشان بگو که جایگاه شان نزد ما محفوظ استو ما بی صبرانه در انتظار آمدن اوییم. شیخ با شیندن این خبر بسیار مشغوف و شادمانگشتند. خداوند به ایشان نعمت داد آن هنگام که جسد نحیف خود را به رغم شلیک سه موشکسالم نگاه داشتند.  شیخ احمد یاسینپس از آن که مکتب جهاد و مقاومت را تاسیس کردند به رحمت ایزدی پیوستند. ایشان دردانشگاه جهاد و شهادت، استادی تمام معنا و برجسته بودند.  

 

زندگینامه شهید شیخ احمد یاسین

شیخ احمد یاسیندر سال 1936م. در روستای الجوره از توابع "المجدل" دیده به جهان گشودند. ایشان مقطعابتدایی را در مدرسه الجوره و در سال 1955م. مقطع راهنمایی را نیز با موفقیت پشت سرگذاشتند و سپس وارد دبیرستان شدند. آن موقع بود که جماعت اخوان المسلمین نظر شیخاحمد را به خود جلب کرد. ایشان در سال 1955م. با این جماعت بیعیت کردند. در سال 1960م. در حال انجام برخی تمارین ورزشی فلج شدند. به رغم این بیماری، اما شیخ بهتدریس خود ادامه دادند. ایشان شیرین سخن و از حافظه قوی برخوردار بودند. شیخ یاسیندر سال 1965م. آن هنگام که جماعت اخوان المسلمین در مصر و نوار غزه به شدت موردحمله قرار گرفته بود چندین بار بازداشت شدند. در سال 1968م. شیخ احمد یاسین رهبرجنبش اخوان در فلسطین شدند. ایشان بدنه این جنبش را ساختند و جمعیتی اسلامی تاسیسکردند. سپس ایشان در اندیشه فعالیت های نظامی افتادند و عنوان کردند که هنگامی کهجنبش ما مسلح شود فعالیت های نظامی را آغاز خواهیم کرد. شیخ سپس یک سازمان نظامی راتاسیس و آن را به سلاح مجهز کردند. اشغالگران صهیونیست ایشان را در سال 1982م. بازداشت و به سیزده سال حبس محکوم کردند. سپس طولی نکشید که شیخ در جریان قراردادمبادله اسرا در سال 1984م. آزاد شدند.  شیخ احمد یاسیندر شعله ور شدن انتفاضه نخست ید طولایی داشتند. ایشان با کمک شماری از برادران خوددر 14/12/1987م. یعنی پنج روز پس از آغاز انتفاضه نخست جنبش مقاومت اسلامی حماس راتاسیس کردند. ایشان در تاریخ 17/5/1989 در نوار غزه برای چهارمین بار به دستصهیونیست های غاصب بازداشت و این بار به حبس ابد و پانزده سال زندان محکوم شدند.  شیخ احمد یاسیندر 1/10/1997م. آزاد شدند و به دنبال ترور نافرجام خالد مشعل در اردن و در جریانمبادله اسرا، برای درمان رهسپار این کشور شدند. شیخ انتفاضه در یک روز تاریخی یعنیدر 6/10/1997م. به نوار غزه بازگشتند. ایشان در این روز اعلام کردند که حماس هرگزبا رژیم صهیونیستی مگر پس از پایان اشغالگری آتش بس نخواهد کرد. ایشان خواستاراتحاد ملت فلسطین شدند. در این روز ده ها هزار تن از مردم فلسطین به استقبال شیخآمده بودند. شیخ احمد یاسین در ادامه حیات خود انتفاضه الاقصی را نیز تا راندناشغالگران از نوار غزه رهبری کردند و سرانجام روز دوشنبه 22/3/2004م. پس از اداینماز صبح در حمله هوایی بالگردهای نظامی اشغالگران صهیونیست جان به جان آفرین تسلیمکرد. اشغالگران پیش از این نیز یک بار شیخ احمد یاسین را در سپتامبر 2003م. موردهدف قرار داده بودند.  شیخ احمد یاسینمعلولی بود که ستمکاران را به رعب و حشدت انداخت و "اسرائیل" را گیج و دستپاچه کرد. این جسم نحیف و لاغر و از کار افتاده قلبی در خود جا داده بود که به نور ایمان میتپید و عقلی داشت سراسر تفکر و زبانی داشت که به حق سخن می گفت و چشمانی داشت کههمچون مسلمانی ـ‌ که با نور خدا می نگرد ـ درخشان و تابناک بود.  احمد یاسین درمیان دوستان خود انسانی اندیشمند، مدبر، منیع الطبع، متواضع و درست کردار است. ایشان هرگز در برابر دشمن سر فرود نمی آوردند و در برابر دشمن همچون کوهی استوارایستادگی کردند.  ای شیخ! تو چهنکو منظر بودی آن هنگام که در قبر آرمیدی و فرشتگان آسمان بر گرد تو صف کشیدند ورویت را گلباران و عطرآگین کردند. شهید صلاح شحاده اکنون از دور منتظر آمدن تو استتا ترا دو دستی در آغوش کشد و بر پیشانی و روی همچو ماهت بوسه زند. شهید ابراهیممقادمه، شهید اسماعیل ابو شنب و دیگر شهدا همگی در انتظار تو هستند تا خستگی سفر رااز تنت بیرون کنند. سفر طولانی داشتی اکنون وقت آن فرارسیده تا این قهرمان پاهایشرا دراز کند و پشتش را به زمین بگذارد و چشمانش را ببندد و به خواب فرو رود.  

شیخ احمد یاسین حماسه ای جاوید است. یاسین مکتبی است که مانند آن در جهان یافت نمی شود و نسل های متمادی از این مکتب توشه بر می دارند. ما هر بار با مطالعه و برررسی زندگینامه شیخ در می یابیم که ایشان به مثابه سلاحی هستند که عزم و اراده را در انسان تقویت می کنند و به انسان ها روح و جان می بخشند. شیخ احمد یاسین پیوسته می گفتند:«اگر یک شمع را روشن کنی بهتر آن است که به تاریکی لعنت بفرستی.»    

نویسنده: محمد ابراهیم مدهون 

/ 1 نظر / 52 بازدید
حسن بوربور

سلام بندهشاگرد کسی هستم که ماهها در لبنان وفلسطین در کنار مجاهدان جهاد کرده سر بزنید تا تبادل نظر کنیم خوشحال میشوم[گل][گل][گل][خداحافظ]